.......... BLOKADA Z POWODU NIE OPŁACENIA PRZEZ WŁAŚCICIELA ..........

Brak zapłaty za hosting

Brak zapłaty za domenę

Brak zapłaty za silnik sklepu

Brak zapłaty za kilka godzin pracy nad stroną www